Create better lessons quicker
współczujący - compassionate, szczery - sincere, obeznany - knowledgeable, pewny siebie - confident, nieuprzejmy - rude, jak zarabiasz na życie? - what do you do for a living?, według statystyk - according to statistics, najczęstszy powód - the most frequent reason, podczas gdy - while, złożony - complex, program nauczania - curriculum, zaleta - advantage, pracuj dalej - keep working, nie mogę znieść takiego zachowania - I can't put up with this behaviour, wejdź do gry - get in the game, zaangażuj się - become invloved, udało mi się nauczyć wielu słów - I managed to learn a lot of words, interesuję się książkami - I have a great interest in books,

Keynote Intermediate

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives