dúr - dóra épülő 7 fokú hangsor, dallamos moll - lára épülő 7 fokú hangsor, felfelé fi-szi, összhangzatos moll - lára épülő 7 fokú hangsor, f-szi, természetes moll - lára épülő 7 fokú hangsor, f-s, kereszt - módosítójel, feloldójel - módosítójel, szekvencia - dallamlépcső, triola - ritmusnév, szinkópa - ritmusnév, musette - francia duda, barokk tánc, menüett - 3/4-es francia eredetű tánc, kvartett - vonósnégyes, vezetőhang - hangsor megemelt 7. foka, Fisz Cisz Gisz - A-dúr előjegyzése , Bé Esz Asz - Esz-dúr előjegyzése, kvintoszlop - hangnemek rendszere, szeptim - 7 hang távolsága, nagy szext - T5 + N2, periódus - kérdés-válasz zenei mondat, unisono - amikor minden szólam ugyanazt játssza/énekli,

2. szolfézs osztály összefoglaló

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?