O tempora, o mores! - O vremena, o običaji!, Senatus intellegit. - Senat razumije, haec - ovo, Consul videt. - Konzul vidi., Hic tamen vivit. - Ovaj ipak živi., Vivit? - Živi? (Da živi?!), Immo vero etiam - dapače također, in senatum venit, - dolazi u senat,, fit particeps, - član je, publici consilii - javnog vijeća, notat et designat oculis - bilježi i"strijelja" očima, ad caedem - za pogubljenje, unum quemque nostrum. - svakog pojedinog od nas., Nos autem fortes viri - Mi pak hrabri muževi, satis facere - dovoljno činimo, rei publicae - za republiku, videmur, - čini se da, si furorem istius ac tela - ako njegovu pomamnu namjeru i napade, vitemus - bismo izbjegli. , Ad mortem - U smrt, te duci - si ti odveden, ,Catilina, - ,Katilino,, iussu consulis - po zapovijedi konzula, iam pridem oportebat, - već prije je trebalo da , in te - na tebe, conferri pestem quam - (da) se sruči kuga koju, tu in nos omnes - ti protiv svih nas , iam diu machinaris. - već dugo smišljaš,

In Catilinam oratio prima C.I (drugi dio)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?