Create better lessons quicker
uczty na Palatynie (Rozdział 7.), uczty u Tygelliusa (Rozdział 31.), przejazdu cezara do Ancjum (Rozdział 36.), nauczania świętego Piotra w Ostrianum (Rozdział 20.), modlitwy chrześcijan w szopie na wino (Rozdział 53.).

Przedmiotem waszej analizy jest opis...

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives