דיוק בקריאה-קמץ פתח שווא חולם - זיהוי צליל פותח

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?