Create better lessons quicker
E-tailing - E-adwerthu, M-commerce - M-fasnach, Income statement - Adroddiad incwm, Profitability ratios - Cymarebau proffidioldeb, Gross profit margin - Ffiniau elw crynswth, Net profit margin - Ffiniau elw net, Flexible workforce - Gweithlu hyblyg, Equal opportunities - Cyfleoedd cyfartal, Added value - Ychwanegu gwerth, Measuring productivity - Mesur cynhyrchedd, Quality - Ansawdd,

Mix & Match (Rhan 2)

Leaderboard

Community ColegSirGar eFusnes

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c