Create better lessons quicker
E-tailing - E-adwerthu, M-commerce - M-fasnach, Income statement - Adroddiad incwm, Profitability ratios - Cymarebau proffidioldeb, Gross profit margin - Ffiniau elw crynswth, Net profit margin - Ffiniau elw net, Flexible workforce - Gweithlu hyblyg, Equal opportunities - Cyfleoedd cyfartal, Added value - Ychwanegu gwerth, Measuring productivity - Mesur cynhyrchedd, Quality - Ansawdd,

Mix & Match (Rhan 2)

by ColegSirGar

Leaderboard

Community ColegSirGar eFusnes

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives