ROMUL - prvi rimski kralj - jedan od osnivača Rima, KATAPULT - naprava koju Rimljani koriste za izbacivanje velikog kamenja, TRIJUMF - slavlje u čast pobjedničke legije, PUČKI TRIBUNI - predstavnici plebejaca u Senatu, PROLETERI - siromašni stanovnici Rima, NOBILI - bogati stanovnici Rima, GLADIJATORI - robovi koji se bore i zabavljaju narod, TRIJUMVIRAT - savez trojice konzula, CEZAR - pobjednik prvog trijumvirata, OKTAVIJAN - pobjednik drugog trijumvirata, AKVEDUKT - rimski vodovod, TERME - rimska kupališta, FORUM - glavni rimski trg, ROMANIZACIJA - širenje rimske kulture i latinskog jezika, JUPITER - vrhovno božanstvo Rimljana, MILANSKI EDIKT - dokument kojim Konstantin kršćanstvo proglašava ravnopravnom vjerom, TEODOZIJE - car koji je kršćanstvo proglasio službenom vjerom, ROMUL AUGUSTUL - posljednji rimski car, GERMANI - barbari koji žive sjeverno od limesa,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?