Create better lessons quicker
advantage - zaleta, grade - klasa, conduct - przeprowadzić, attend - uczęszczać, develop - rozwijać, both - oboje, add - dodawać, benefit - korzyść, according - według, gain - zyskać,

p 109 vocabulary oxford repetytorium ósmoklasisty

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives