1) Książę Konrad Mazowiecki  a) Doprowadził do unii w Krewie. b) Z dynastii Andegawenów. Król Polski od 12 roku życia. c) Ostatni król z dynastii Piastów. Założył pierwszy uniwersytet. d) Sprowadził na ziemie polskie zakon krzyżacki. 2) Kazimierz Wielki a) Młodszy syn Władysława Jagiełły. Przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie. b) Najdłużej panujący Polski władca. c) Sprowadził na ziemie polskie zakon krzyżacki. d) Ostatni król z dynastii Piastów. Założył pierwszy uniwersytet 3) Kazimierz Jagiellończyk a) Młodszy syn Władysława Jagiełły. Przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie. b) Wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Zginął w bitwie pod Grunwaldem. c) Sprowadził na ziemie polskie zakon krzyżacki. d) Walczył pod Płowcami. 4) Władysław Łokietek a) Wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Zginął w bitwie pod Grunwaldem. b) Został królem Polski w 1320 roku. c) Sprowadził na ziemie polskie zakon krzyżacki. d) Podpisał unię w Krewie. 5) Urlich von Jungingen a) Sprowadził na ziemie polskie zakon krzyżacki. b) Został królem Polski w 1320 roku. c) Młodszy syn Władysława Jagiełły. Przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie. d) Wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Zginął w bitwie pod Grunwaldem. 6) 1331 rok a) Unia w Krewie. b) Bitwa pod Warną. c) Bitwa pod Płowcami. d)  Unia w Horodle. 7) 1385 r. a)  Bitwa pod Warną. b) Pokój w Toruniu. c) Unia w Krewie  d)  Przywilej "nihil novi". 8) 1364 r. a)  Przywilej koszycki. b) Uczta u Wierzynka. c) Początek wojny trzynastoletniej. d) Bitwa pod Grunwaldem. 9) 15 lipca 1410 r. a) Bitwa pod Grunwaldem. b)  Powstanie Związku Pruskiego. c) Przyłączenie Pomorza Gdańskiego. d)  Przywilej "nihil novi". 10) Władysław Jagiełło a)  Kronikarz dziejów Polski. b) Autor testamentu Bolesława Krzywoustego. c) Wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Zginął w bitwie pod Grunwaldem. d) Najdłużej panujący Polski władca.

Historia 5 klasa Polska w XIII - XV wieku - podsumowanie 1.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?