1) Krajem drugog svijetskog rata oko SAD-a i SSSR počela su se stvarati dva supostravljena bloka a) Zapadni blok b) Jugozapadni blok c) Istočni blok 2) Suprotno dogovoru na Jalti u zemljama koje je oslobodila sovjetska vojska a) održani su višestranački izbori b) Vlast je imala vojska c) nisu održani višestranački izbori 3) SAD i zapad bojali su se širenja komunizma a) DA b) NE 4) Hladni rat je a) politički sukob između zapadnih sila predvođenih SAD-om i istočnih sila predvođenih SSSR-om koji se vodio od 1945. do 1991. b) Sukob između Poljske i Njemačke 5) Glavno je obilježje hladnog rata a) Špiuniranje i nadgledavanje b) Utrka u naoružavanju 6) Svemirska utrka je dio utrke u naoružavanju a) DA b) NE 7) Marshallov plan je bio plan a) sprečavanja proizvodnje oružja b) plan sprečavanja širenja komunizma  8) Velika prijetnja tijekom hladnog rata bila je  a) upotreba nuklearno naoružavanja b) let u svemir i zauzimanje svemirskog teritorija 9) Sjevernoatlanski savez skračeno se zove: a) UDBA b) NATO c) KOLONIZACIJA 10) Varšavski pakt okupljao je a) SSSR i njegove saveznike b) nesvrstane zemlje c) američke saveznike 11) SFR Jugoslavija, Indija, Egipat , Južnoafrička Republika i Brazil bile su članice a) NATO pakta b) Varšavskog pakta c) Nesvrstanih 12) Sputnik 1 a) prvi predmet (letjelica) lansiran u svemir b) rusko jelo i slastica c) ruski špijun 13) Prvo živo biće u svemiru bila je a) Georg Orwell b) Sam predsjednik Staljin c) kujica Lajka 14) Jurij Gagarin je: a) povjesničar iz SSSR b) ruski književnik c) astronaut - prvi čovjek u svemiru 15) Prvi amerikanac u svemiru a) Jerry Louise b) Josip Sergejević c) Neil Amstrong 16) Krize u doba hladnoga rata a) Berlinska kriza b) Vijetnamska kriza c) Zagrebačka kriza d) Kubanska kriza 17) Mihail Gorbačov je ruski političar koji je: a) počeo uvodi reforme u Rusiju b) srušio Berlinski zid c) prvi predsjednik Poljske 18) Tijekom 1989. i 1990. godine u većini zemalja u istočnoj i srednjoj Europi a) komunizam se počeo obnavljati b) SAD počinje širiti komunističke ideje c) komunističke partije gube vlast i raspada se komunizam 19) Predsjednik Jugoslavije bio je: a) Franjo Tuđman b) Stipe Mesić c) Josip Broz Tito

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?