1) Otimca Sabinjanki se dogodila za vrijeme a) Nume Pompilija b) Romula c) TulHostilija 2) Termin "pobožan kralj" veže se za a) Numu Pompilija b) Anka Marcija c) Tarkvinija Priska 3) osnivanje luke Ostija veže se uz kralja a) Nume Pompilija b) Tul Hostilija c) Anka Marcija 4) Circus Maximus dao je izgraditi a) Servije Tulije b) Tarkvinije Oholi c) Tarkvinije Prisko 5) Podjelu stanovništa prema bogatstvu tvz. CENSUS pripisuje se a) Anku Marciju b) Serviju Tuliju c) Tarkviniju Oholom 6) Porsena je etrurski kralj koji je pružio utočište a) Tarkviniju Oholom b) Numi Pompiliju c) Serviju Tuliju 7) Mucius Scaevola se borio protiv etrurskog kralja a) Porsene b) Anka marcija c) Servija Tulija 8) Termin Superbus se veže a) Tarkvinija Priska b) Tarkvinija Oholog c) Nume Pompilija 9) quartae su četvrtine Rima, Rim je podijeljen na četiri dijela koje je uveo a) Servije Tulije b) Anko Marcije c) Tarkvinije Prisko 10) Cloaca maxima je kanalizacijaki sustav za koji je zaslužan a) Anko Marcije b) Numa Pompilije c) Tarkvinije Prisko 11) Jupiterov hram na Kapitoliju dao je izgraditi a) Tarkvinije Prisko b) Numa Pompilije c) Anko Marcije 12) Prvi most preko rijeke Tiber dao je izgraditi.... a) Anko Marcije b) Tarkvinije Prisko c) Servije Tulije 13) Kvirin je drugo ime za a) Tarkvinija Oholog b) Romula c) Servija Tulija 14) Vrhovnvnog svećenika Pontifex maximus uveo je "pobožni kralj" a) Numa Pompilije b) Tul Hostilije c) Servije Tulije 15) Nadimak "ratoborni kralj" imao je a) Tarkvinie Prisko b) Tul Hostilije c) Anko Marcije 16) Prvu zgradu senata Curia Hostilia dao je izgraditi a) Romul b) Anko Marcije c) Tul Hostilije 17) Štit sa proročanostvom zbog svoje pobožnosti od Marsa je dobio a) Tul Hostilije b) Numa Pompilije c) Servije Tulije 18) Rim je osnovan a) 753. pr. Kr. b) 476. pr. Kr. c) 357. pr. Kr. 19) Privi jarak je bio oko brežuljka a) Kapitolija b) Palatina c) Aventina 20) Hram posvećen Jupiteru se nalazio na a) Kvirinalu b) Kapitoliju c) Aventinu

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?