1) Angol pap, az oxfordi egyetem teológiai karának tanára volt. 2) Élesen bírálta kora egyházát és annak egyes tantételeit. Több kérdésben szembefordult a pápával. 3) Kiátkozták és eretneknek nyilvánították, de nem esett bántódása, mert az angol politikai vezetés támogatta őt és befolyásos tisztséget tölthetett be a királyi udvarban. 4) 1381-ben parasztlázadás tört ki, amit bár Wyclif elítélt, ellenfelei az ő tanításainak elterjedésével magyarázták a helyzet kialakulását. Emiatt kegyvesztetté vált, és egy vidéki városka plébánosa lett. 5) Tanítványaival lefordította a Bibliát (latinból) angolra. 6) Követői (a lollardok) kettesével járták az országot, prédikáltak és tantottak. 7) Halála után a konstanzi zsinat eretneknek nyilvánította.

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?