1) טוב לי בבית הספר. 2) למורים שלי אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בהקשר ללימודים. 3) אני מאמין/מאמינה ביכולות שלי להצליח בלימודים. 4) בחודש האחרון מישהו מהתלמידים העליב/צחק/קילל אותי כדי לפגוע בי. 5) בית הספר מעודד אותנו ליזום פעילויות לטובת התלמידים בביה"ס שלנו והקהילה. 6) אני יודע/ת איך להתחבר עם תלמידים אחרים. 7) אני מצליח/ה לפתור ויכוחים ולהסתדר עם תלמידים שחושבים אחרת ממני. 8) לעיתים קרובות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד. 9) בבית הספר מלמדים אותנו כיצד לשמור על אורח חיים בריא. 10) בחודש האחרון הטילו עליי חרם. 11) יש לי עם מי להיות בהפסקות. 12) קשה לי להתמודד עם לחץ בלימודים. 13) המורים בבית הספר מתייחסים לכל התלמידים באופן שווה ולא מפלים בין תלמיד לתלמיד.

פעילות לטיפוח אקלים חיובי ועידוד לשיח רגשי שיתופי - תמר מישאל

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?