1) Które państwo leży w Europie? a) Polska b) Chiny c) Chorwacja d) Rosja 2) Czy Rzym leży w Europie? a) Tak b) Nie 3) Jak nazywa się najdłuższa rzeka Europy? a) Dunaj b) Loara c) Wołga 4) Który z półwyspów nie należy do Europy? a) Półwysep Apeniński b) Półwysep Bretnoński c) Półwysep Gydański 5) Jak nazywa się najwyższy szczyt Europy? a) McKinley b) Mont Blanc c) Mount Everest d) Rysy 6) Które zwierzęta nie żyją na wolności w Europie? a) Jeżozwierze b) Jaki c) Lemingi 7) Które z podanych niżej państw europejskich jest najmniejsze? a) Czarnogóra b) Monako c) San Marino 8) Czy w Europie występują lodowce? a) Tak b) Nie

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?