επίθετα: κοφτερά, όρθια, πυκνό, στρογγυλά, κοντά, μαύρη, ουσιαστικά: δόντια, αυτιά, τρίχωμα, μάτια, πόδια, μύτη,

Χώρισε τα επίθετα από τα ουσιαστικά.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?