1) Symbolem Krakowa jest a) Smok Wawelski b) Syrenka c) Oscypek 2) Kraków jest położony w a) województwie wielkopolskim  b) województwie małopolskim c) województwie pomorskim 3) Jednym z najważniejszych zabytków Krakowa jest a) Pałac Kultury i Nauki b) Zamek Królewski na Wawelu c) Latarnia Morska 4) Kryjówką Smoka Wawelskiego jest a) Jaskinia zwana Smoczą Jamą  b) Pałac Prezydencki c) Zamek Cesarski 5) Czy Smok Wawelski zieje prawdziwym ogniem a) Tak b) Nie 6) Rzeźba Smoka Wawelskiego jest osadzona na głazie i stoi nad a) Rzeką Wisłą  b) Rzeką Odrą c) Rzeką Wartą 7) Czy Kraków był kiedyś stolicą Polski a) Tak b) Nie 8) Hejnał Mariacki można usłyszeć a) raz dziennie b) raz w tygodniu c) co godzinę

Quiz o Krakowie. Wybierz poprawną odpowiedź

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?