1) Који од израза је проста једначина? a) X+234 - 120= 5000 b) 6 789-X = 56 c) 1 230+ 123= d) ( 909-X) + 12 888= 56 700 e) 45 678+ 124+ ( 45-12)= 2) Који израз је сложена једначина? a) X+2 308= 7 629 b) X- 8 234= 34 500 c) 3 367- A =568 d) ( 400 000- B ) + 390= 34 780 3) Која једначина има непознат умањеник? a) ( 56 900+ 567)+ X= 300 000 b) ( X + 17 000)- 16 000= 5 c) 89 009 - X = 14 670 d) A + ( 45 678 - 34 009)= 100 000 4) Како ћемо добити непознати умањилац? a) Када од збира одузмемо познати умањилац. b) Када саберемо умањеник и разлику. c) Када одузмемо од умањеника разлику. d) Када од разлике одузмемо збир. e) Не можемога добити. 5) Како ћемо добити непознати сабирак? a) Када саберемо збир и познати сабирак. b) Методом случаја. c) Када од збира одузмемо умањилац. d) Када од сабирка одузмемо збир. e) Када од збира одузмемо познати сабирак. 6) ( 40 000 - X) + 36 200= 74 500, Први корак при изради ове једначине је: a) X = 74 500- 36 200 b) 40 000-X = 74 500+ 36 200 c) 40 000-X = 74 500- 36 200 d) X = 40 000- 74 500 7) Како бисте средили ову једначину: 21 000- 10 000- X = 5 + 995 a) 31 000-X = 1 000 b) 10 000- X = 1 000- 21 000 c) 11 000-X = 1 000 d) X- 11 000= 1 000 8) Запиши као једначину: Одреди број, који са бројем 32 677 даје збир 56 901. a) А+ 56 901= 32 677 b) А- 32 677= 56 901 c) 56 901- А= 32 677 d) А+32 677= 56 901 9) У овој једначини одреди шта је непознато: 548 366- Е= 83 796 a) Е је непознати сабирак. b) Е је непозната разлика. c) Е је непознати умањеник. d) Е је непознати збир. e) Е је непознати умањилац 10) Када је од броја 225 348 Мира одузела непознати број добила је разлику бројева 169 888 и 100 000. Постави једначину. a) X- 225 348= 69 888 b) 225 348-X= 169 888- 100 000 c) 225+X= 169 888- 100 000 d) 225 348-X-169 888= 100 000 11) Пробај да откријеш решење једначине : X - 12 000= 8 000 a) X=4 000 b) X= 400 c) X = 20 000 d) X = 2000 12) Одреди број који је за толико већи од 658, за колико је 6 280 већи од 4 520. a) X- 658= 6 280- 4 520 b) X+ 658= 6 280- 4 520 c) X- 658= 6 280 +4 520 13) Само један задатак је тачан. a) X+ 511= 1 2 11, X= 1 2 11- 511, X= 700 b) X+ 511= 1 2 11, X= 1 2 11- 511, X= 500 c) X+ 511= 1 211, X= 1 211+511, X = 1 722 d) X+ 511= 1 211, X = 1 211+ 511, X= 2 000 14) Само један задатак је тачан. За изградњу манастира донето је 16 900 цигала. Остало је 900 цигала. Колико је употребљено? a) X+ 900= 16 900, X= 16 900- 900, X = 16 000 b) X- 16 900= 900, X= 900+16 900, X= 17 500 c) 16 900- X = 900, X= 16 900- 900, X= 16 000

Мале тајне непознатог броја

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?