Create better lessons quicker
1) Które szczegóły obrazu kojarzą ci się z geometrią? a) cyrkiel b) chmury c) okrąg d) świetliste promienie 2) Co robi postać przedstawiona na obrazie? a) maluje b) szkicuje c) coś odmierza d) buduje e) kreśli

W. Blake "Stworzenie świata" (1824)

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives