1) Το πολίτευμα που ονόμαζαν οι Ρωμαίοι RES PUBLICA (δημοκρατία) ήταν στην πραγματικότητα: a) δημοκρατικό b) μοναρχικό c) βασιλεία d) αριστοκρατικό e) τυραννικό 2) Η περίοδος της βασιλείας στην αρχαία Ρώμη τελείωσε το: a) 609 π.Χ. b) 509 π.Χ. c) 709 π.Χ. d) 509 μ.Χ. e) 609 μ.Χ. 3) Την εξουσία στη Res Publica: a) είχαν οι πελάτες b) είχαν οι πατρίκιοι c) είχαν οι πληβείοι d) είχε ο βασιλεύς e) είχαν οι δύο ύπατοι f) είχε ο δικτάτορας 4) Πότε εμφανίστηκαν οι δήμαρχοι στην αρχαία Ρώμη; a) Στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. b) Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. c) Στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. d) Στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. 5) Το κύριο έργο των δημάρχων ήταν: a) η επίβλεψη των ηθών b) η προστασία των πληβείων από τις αυθαιρεσίες των πατρικίων c) η κατάταξη των πολιτών ανάλογα με την περιουσία d) η καταγραφή του εθιμικού δικαίου 6) Η "Δωδεκάδελτος" ήταν a) 12 τόμοι ιερών νόμων που δεν άλλαζαν ποτέ. b) 12 δελτία που έπαιρνε ετησίως ένας πληβείος για τη σίτισή του c) η νομοθεσία που όριζε τα δελτία κατασκευών d) η καταγραφή του εθιμικού δικαίου e) η απόδοση δικαιοσύνης από 12 ενόρκους 7) Οι δύο ύπατοι: a) εκλέγονταν για έναν χρόνο b) Ήταν ισόβιοι άρχοντες στην απόδοση δικαιοσύνης c) είχαν το δικαίωμα του veto d) έπαιρναν για έξι μήνες όλες τις εξουσίες 8) Οι δύο ύπατοι ακολουθούνταν από: a) τη Δωδεκάδελτο b) 12 λεγεωνάριους c) 12 ραβδούχους d) 12 έφιππους στρατιώτες e) 12 μονομάχους 9) Οι τιμητές στην αρχαία Ρώμη είχαν ως έργο τους: a) τη σύγκληση της εκκλησίας του λαού b) την καταγραφή των νόμων c) τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών d) τη συνοδεία των δύο υπάτων 10) Η Σύγκλητος: a) εκλεγόταν από την Εκκλησία του λαού b) οριζόταν από τους δύο υπάτους c) είχε 4ετή θητεία d) έπαιρνε αποφάσεις που είχαν ισχύ νόμου e) ήταν σώμα νομομαθών που θέσπιζε νόμους

ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ - RES PUBLICA

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?