הֶסבּר - explanation, הַסבּר - explain, העתק - copy, הצג - show, הקף בעיגול - circle, הקפד - precise / punctilious, הרעיון המובע / המבטא - The idea expressed, השלם - complete, השפעה / השפעות - influence / effect, התנגדות - objection, חוקרים - investigators / researcher, חסרונות (שלילי) - Disadvantage (Negative), טבלה - table, טענה - argument, טענה מרכזית - main argument, טענת נגד - counter- claim, יחסו של הכותב - the writer /author association, יתרונות (חיובי) - Advantage (Positive), כוונה - meaning / intention, כותרת משנה - sub title, כפי שהיא מתוארת - as described, כתוב בהיקף של ____ מילים - write __ words, לדברי כותב הטקסט - according to the writer, מאמר - article, מאפיינים / תכונה - feature, מבוסס (הדברים מבוססים על...) - based on, מבסס (הכותב מבסס את דבריו על...) - strengthen, מודגשות - emphasized, מחקרים - researches, מטרות - goals,

מילים נפוצות בבגרות בלשון (עולים) 2

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?