Díval se na TV, zatímco ona si četla. - He was watching TV while she was reading., Když přišla domů, děti si hrály. - When she came home, children were playing., Viděl jsem je, když čekali na autobus. - I saw them when they were waiting for a bus., Co jsi dělal, když jsem ti zavolal včera? - What were you doing when I called you?, Zlomila si ruku, když lyžovala. - She broke her arm when she was skiing., Zatímco on vařil, ona umyla okna. - While he was cooking, she cleaned the windows., Nespala jsem celou noc, učila jsem se. - I wasn´t sleeping all night, I was studying., Je velmi unavený, protože pracoval celý den. - He is very tired as he was working all day., Zrovna jsme psali test, když počítač přestal fungovat - We were writing a test when the computer stopped working., Když vstali, sněžilo. - When they got up, it was snowing.,

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?