1) Apakah maksud surah Al Fiil? a) lebah b) gajah c) semut d) burung 2) Bilangan ayat dalam surah Al Fiil? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 3) Surah Al Fiil diturunkan di mana? a) Yaman b) Mekah c) Yasrib d) Madinah 4) Orang yang membaca Al Quran akan mendapat.... a) Dosa b) Pahala c) Markah d) Hadiah 5) Al Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara... a) Cepat b) Sentiasa c) Sekali sahaja d) Beransur-ansur 6) Keselamatan dan rezeki adalah pemberian... a) Allah b) Nabi c) Malaikat d) Manusia 7) Tanda bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan ...... a) Makan b) Bekerja c) Beribadah d) Main 8) Kita hendaklah sentiasa ........ akan azab Allah a) Cabar b) Berani c) Kuat d) Takut 9) Orang yang membuat zalim disukai ... a) Allah b) Malaikat c) Syaitan d) Manusia 10) Azab Allah amatlah .......... bagi mereka yang menderhaka. a) Pedih b) Sejuk c) Seronok d) baik 11) Maksud surah At Tiin dari buah? a) Tembikai b) Rambutan c) Kurma d) Tin 12) Surah Quraisy menceritakan tentang golongan... a) Yahudi b) Islam c) Quraisy d) China 13) "أَلهَاكُمُ التَّكَاثُر " Dari surah? a) Al Fiil b) Al Quraisy c) At Takasur d) Al Humazah 14) Burung dalam surah Al Fiil adalah burung? a) Burung Merak b) Burung Tiung c) Burung Ababil d) Burung Enggang 15) Nabi yang terakhir adalah ...... a) Adam AS b) Muhammad SAW c) Daud AS d) Musa AS 16) Nabi yang pertama diturunkan ke bumi? a) Adam AS b) Idris AS c) Ismail AS d) Sulaiman AS 17) Kalimah manakah mempunyai baris SYADDAH ? a) ثُمَّ b) لَكُمْ c) مَكَانِ d) سَوْفَ e) أَلْهَا 18) Berapakah bilangan ayat dari surah Al Kausar ? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 19) Kitab yang kita amalkan hingga sekarang adalah ........ a) Taurat b) Zabur c) Injil d) Al Quran 20) Berapakah bilangan dalam surah Al `Asr ? a) b) c) d) 21) Surah Al`Asr menceritakan tentang .......... a) Burung b) Masa c) Kiamat d) Ikan 22) Yang manakah mempunyai huruf NUN BERSYADDAH ? a) كَلَّا b) ثُمَّ c) أَنْهَارَ d) كُنَّ 23) Yang manakah mempunyai huruf MIM BERSYADDAH? a) كَلَّا b) ثُمَّ c) أَنْهَارَ d) كُنَّ 24) Surah Al Kausar menceritakan tentang .... a) Sungai di syurga b) Burung Ababil c) Masa d) Buah Tiin 25) Buah apakah yang disebut dalam surah At Tin selain dari buah tin? a) Kurma b) Zaitun c) Delima d) Anggur

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?