1) Melyik mai állam területén található Königgrätz? a) Csehország b) Németország c) Lengyelország d) Szlovákia 2) Kit hívtak vaskancellárnak? a) Cavour b) Henri Dunant c) Palmertson d) Bismarck 3) Hogyan halt meg Abraham Lincoln? a) szívroham végzett vele b) merénylet áldozata lett c) csatában esett el d) öngyilkos lett 4) Ki volt az USA első elnöke? a) George Washington b) Thomas Jefferson c) Abraham Lincoln d) Theodore Roosevelt 5) Hol győzték le Napóleont 1815-ben? a) Párizsnál b) Waterloo-nál c) Lipcsénél d) Bécsnél 6) Kik a szent szövetség tagjai? a) porosz, angol, osztrák b) porosz, angol, orosz c) porosz, osztrák, orosz d) svéd, finn, magyar 7) Hol volt a Népek csatája? a) Austerlitz-nél b) a Berezina folyónál c) Waterloo-nál d) Lipcsénél 8) Ki volt a jakobinusok vezetője a francia forradalomban? a) Maximilien Robespierre b) Georges Danton c) Jean-Paul Marat d) Louis Antoine Saint-Just 9) Melyik nem az ipari forradalom második szakaszának találmánya? a) fonográf b) Zeppelin léghajója c) fonó Jenny d) repülőgép 10) Melyik volt a francia forradalom fontos nyilatkozata? a) Emberi és polgári jogok nyilatkozata b) Jogok nyilatkozata c) Függetlenségi Nyilatkozat d) Polgári Nyilatkozat 11) Mit jelent az abszolutizmus? a) korlátlan egyeduralom b) függetlenség c) tökéletesség d) képtelenség 12) Ki volt a Batthyány-kormány belügyminisztere? a) Kossuth Lajos b) Deák Ferenc c) Klauzál Gábor d) Szemere Bertalan 13) Melyik újság szerkesztője lett Kossuth Lajos 1841-ben? a) Pesti Hírlap b) Pesti Divatlap c) Pesti Napló d) Pesti Hírmondó 14) Milyen céllal hozták létre a Védegyletet 1844-ben? a) a búza túlzott importja ellen b) Kossuth Lajos személyes védelmére c) a magyar ipar védelmére d) a határok védelmére 15) Kiket neveztek a Bach-korszak alatt `Bach-huszároknak`? a) besúgókat b) idegen hivatalnokokat c) népi tanítókat d) hivatásos katonákat 16) Hol mondták ki a Habsburg-ház második trónfosztását? a) a komáromi várban b) Szolnokon c) az esztergomi Bazilikában d) a debreceni Nagytemplomban 17) Ki ellen követett el sikeres merényletet 1918-ban Gavrillo Princip a) Ferenc József b) Rudolf trónörökös c) Ferenc Ferdinánd d) Mátyás kirány

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?