1) Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε a) Στη Σμύρνη. b) Στο Παρίσι. c) Στην Αθήνα. d) Στην Κωνσταντινούπολη. 2) Η φράση: "Ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν ένας άνθρωπος φωτισμένος", σημαίνει ότι a) Ήταν έξυπνος. b) Ήταν όμορφος. c) Ήταν μορφωμένος. d) Ήταν διάσημος. 3) Ο Αδαμάντιος Κοραής σπούδασε σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας για να γίνει: a) γιατρός b) δικηγόρος c) δάσκαλος d) μεταφραστής 4) Ο Αδαμάντιος Κοραής έζησε και στην Ολλανδία. a) Σωστό b) Λάθος 5) Ο Κοραής, αν και σπούδασε για να γίνει γιατρός, ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τη μελέτη της γλώσσας και έγραψε λεξικό. a) Σωστό b) Λάθος 6) Στον Αδαμάντιο Κοραή ανήκει η φράση a) Το πρώτο βιβλίο κάθε έθνους είναι το λεξικό της γλώσσας του. b) Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. c) Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. d) Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. 7) Ο Αδαμάντιος Κοραής πέθανε a) Στη Σμύρνη. b) Στο Παρίσι. c) Στην Αθήνα. d) Στην Κωνσταντινούπολη.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?