Κύρια ουσιαστικά: Αδαμάντιος, Κοραής, Σμύρνη, Παρίσι, Γαλλία, Ευρώπη, Ολλανδία, Έλληνας, Κοινά ουσιαστικά: άνθρωπος, γιος, έθνος, τόπος, βιβλίο, λεξικό, γλώσσα, γράμμα,

Κύρια και κοινά ουσιαστικά.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?