Create better lessons quicker
ehtiä - ehdin (töihin ajoissa), etsiä - etsin (avaintani), hakea - hain (töitä), lukea - luin (sanomalehden), ymmärtää - ymmärsin (asian), lentää - lensin (Tukholmaan), lähettää - lähetin (viestin kotiin), keittää - keitin (perunoita), kysyä - kysyin (tietä Turkuun), puhua - puhuin (Kelan virkailijan kanssa), auttaa - autoin (vanhempia), antaa - annoin (rahaa keräykseen), laittaa - laitoin (ilmoituksen lehteen), tietää (!) - tiesin kaikki vastaukset, pyytää (!) - pyysin (isältä rahaa), löytää (!) - löysin (lompakkoni), tuntea (!) - tunsin (että nyt riittää), huutaa (!) - huusin (kaverille), säilöä - säilöin (kurkkuja ja tomaatteja), ostaa - ostin (uuden polkupyörän),

Verbityyppi 1. Mitä sinä teit eilen?

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c