Create better lessons quicker
hardver - A sz.gépet alkotó mechanikus és elektronikus eszközök összefoglaló neve, szoftver - A sz-gépet működtető programok, operációs rendszer - A sz.gép megfelelő működéséért felelős, windows - A Microsoft operációs rendszerének neve, linux - A pingvin logóval rendelkező operációs rendszer neve, apple - Az alma logóval rendelkező operációs rendszer neve,

Szgépes alapism. keresztrejtvény

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives