Create better lessons quicker
Propagowanie powolnej roboty w zakładach na rzecz okupanta, Wojna z Goebbelsem przeprowadzana za pomocą litery "V"., Walka z warszawskimi kinomanami., Pierwsza akcja Małego Sabotażu., Najlepszy w tego typu akcjach był Zośka., Próba zamanifestowania łączności z emigracyjnym rządem,

Mały Sabotaż

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives