Create better lessons quicker
1) Mit jelent az LLL rövidítés? a) Rendszámtábla b) Élethosszig tartó tanulás c) Segély kiáltás d) Hosszított tanórai munka 2) Melyik NEM az RSG szere? a) kötél b) karszalag c) buzogány d) bot 3) Melyik nem testnevelés órai "állás"? a) terpeszállás b) harántállás  c) kézenállás d) ellenállás 4) Melyik NEM a világörökség része? a) Hollókő ófalu és táji környezete b) A Tihanyi félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó c) Pécsi ókeresztény sírkamrák d) A tokaji történelmi borvidék 5) Hány csillag van az Európai Unió zászlaján? a) 9 b) 11 c) 12 d) 13

Számalapism. házi feladat kvíz

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives