נכון: פעם, הלוואי, הוא, היא, לא, שגוי: פאם, אלוויי, הו, הי, לו,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?