1) ____ dic Gerard. a) Em b) Hem 2) ____ d'anar-hi tots, som un equip! a) Em b) Hem 3) ____ fas un favor? a) Em b) Hem 4) ____ costa aquest tall de formatge? a) Quan b) Quant 5) ______ estiguis preparat, avisa'm. a) Quan b) Quant 6) Feia _______ fred que vam marxar. a) Tan b) Tant 7) _______ dit que la prova de català serà fàcil. a) M'ha b) Mà 8) A ______ no m'agraden les cireres. a) m'hi b) mi 9) El meu menjar preferit és pa ______ tomàquet a) em b) amb c) emb 10) Vens a fer un ____? a) Vol b) Volt 11) Quina és la paraula INCORRECTA? a) Malalt b) Accident c) Sorti d) Prendre 12) Quina és la paraula INCORRECTA? a) Forne b) Arbre c) Comprendre d) Aprenent 13) Quina és la paraula INCORRECTA? a) Accent b) Salt c) Carre d) Penjador

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?