1) מהו מקומו של חודש אדר בלוח השנה העברי a) רביעי b) שישי c) שמיני d) שני 2) מה הוא מזלו של חודש אדר a) שור b) טלה c) דגים d) תאומים 3) אילו אירועים נוספים מציינים בחודש אדר a) יום הזיכרון לשואה ולגבורה b) יום ההילולא של הבבא סאלי c) יום הוקרה לשוטרי ישראל   d) יום הולדתו ופטירתו של משה רבינו 4) מהו חג הפורים a) חג הנחגג על ידי היהודים זכר להצלתם מהפרסים שרצו להרגם b) חג הנחגג עבור הילדים שמתחפשים c) חג הנחגג עבור המן ועשרת בניו d) חג הנחגג זכר לוושתי המלכה   5) מהן ארבעת המצוות שאנו מקיימים בחג הפורים a) , א-להרעיש ברעשנים, ב -משלוח מנות, ג- מקרא מגילה, ד-להתחפש התחפושות b) א-מקרא מגילה, ב-משלוח מנות, ג-מתנות לאביונים ד -משתה ושמחה. c) א- לישון, ב- לאכול, ג- להתחפש, ד- לקרוא מגילה d) א- מתנות לאביונים, במשלוח מנות, ג- התחפש בתחפושות, ד-משתכר 6) _________מצווה גדולה להיות ב a) שמחה b) התלהבות c) למידה d) אושר 7) נוהגים לומר בתחילת חודש אדר a) "משנכנס אדר רוקדים ושרים" b) "משנכנס אדר מרבים בשמחה" c) "משנכנס אדר שרים בשמחה" d) "משכנס אדר ממעטים בשמחה" 8) קול __________ וקול _____________ קול חתן וקול כלה a) חתן וכלה b) שמחה וששון c) ששון ושמחה d) כלה וחתן 9) מתי קוראים את מגילת אסתר a) לפנות בוקר ובצהרים b) בן הערביים ובחצות הלילה c) בלילה וביום d) כל אחד קורא מתי שנוח לו  10) כאשר קוראים במגילה, מה עושים בזמן הזכרת שמו של המן  a) יושבים בשקט ומקשיבים b) מכים ברגליים ומרעישים ברעשנים c) עומדים בשקט d) מתחילים לרקוד 11) מדוע נקרא פורים בשם זה a) על שם הפרסים b) על שם השמחה בפורים c) על שם המן הרשע d) על שם הפור- הגורל שהטיל המן 12) ?'איך נקרא י"ד אדר א a) פורים קטן b) יום השמחה c) פורים d) שושן פורים

פעילות ראש חודש ג' בנות

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?