הילדים ____ את הדלת נועם ____ אתמול את החדר המשרד של המנהלת ____ אסף תמיד ____ מקום לחבר שלו ביום שישי דוד ____ מים על הרצפה היום קר ולכן יואב ____ כעת מעיל הילדים ____ את הכיסאות על השולחנות הבקבוק נפל וכעת הוא ____ הבית של סבתא היה ____ שלומי ____ את הספרים עכשיו מתן ונועם ____ תפוזים אתמול אסף ____ ירקות לסלט

דיוק בקריאה קטול

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?