1) רק חידה 2) בונוס 10 נקודות על תשובה נכונה 3) רק חידה 4) עניתם נכון? בצעו משימה וזכו בתור נוסף 5) רק חידה 6) רק חידה 7) עניתם נכון? זכיתם בהימור כפול 8) רק חידה 9) עניתם נכון? זכיתם בהימור כפול 10) רק חידה 11) רק חידה 12) קנס בסך שתי סוכריות על תשובה שגויה 13) רק חידה 14) רק חידה 15) רק חידה 16) בונוס 10 על תשובה נכונה 17) רק חידה 18) בונוס 2 על תשובה נכונה 19) רק חידה 20) רק חידה 21) עניתם נכון? זכיתם בהימור כפול 22) רק חידה 23) עניתם נכון? בצעו משימה וזכו בתור נוסף! 24) רק חידה 25) רק חידה 26) רק חידה 27) עניתם נכון? בצעו משימה וזכו בתור נוסף! 28) רק חידה 29) רק חידה 30) רק חידה 31) בונוס 5 נקודות על תשובה נכונה 32) רק חידה 33) עניתם נכון? בצעו משימה וזכו בתור נוסף! 34) קנס 5 נקודות על תשובה שגויה 35) רק חידה 36) רק חידה 37) רק חידה 38) עניתם נכון? זכיתם בהימור כפול 39) רק חידה 40) רק חידה

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?