Create better lessons quicker
Cywir.: Yn 1136, roedd brwydr fawr yna rhwng y Cymry a’r Normaniaid., Wrth ymyl Cydweli, mae cae o’r enw Maes Gwenllian., Enw tad Gwenllian oedd Gruffydd ap Cynan., Owain Gwynedd oedd enw brawd Gwenllian., Roedd Gwenllian yn byw yn y ddeuddegfed ganrif., Roedd y Normaniaid wedi adeiladu castell Cydweli., Roedd Gruffydd ap Rhys eisiau help Gruffydd ap Cynan. , Roedd Gwenllian yn Dywysoges., Roedd Gwenllian eisiau arwain byddin., Cafodd Gwenllian ei lladd., Anghywir.: Yn 1136, roedd brwydr fawr rhwng y Cymry a’r Ffrancwyr., Wrth ymyl Cydweli, mae cae pêl droed o’r enw Maes Gwenllian., Enw tad Gwenllian oedd Dafydd ap Cynan., Roedd Gwenllian yn byw yn y ddegfed ganrif., Doedd Gwenllian ddim eisiau arwain byddin., Roedd Gwenllian yn frenhines.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives