Create better lessons quicker
(1. Yol) Ehl-i İman için - Bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır, (2. Yol) Ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere - Bir haps-i ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir haps-i münferit,yalnız başına bir hapis kapısıdır, (3.Yol) Ahirete inanmayan Ehl-i inkar ve dalalet için - Bir idam-ı ebedi kapısıdır,

Gençlik Rehberi Kabir Eşleştirme

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives