Create better lessons quicker
?איפה גרת לפני שגרת בישראל, ?לאילו ארצות טסת, ?מתי חגגת את יום ההולדת שלך, ?איזו מתנה קיבלת ליום ההולדת, ?מתי היית בפעם הראשונה בישראל, ?מתי ביקרת את המשפחה, ?מי מהמשפחה שלך נשאר לגור בארץ המוצא שלך, ?איזה סרט ראית בקולנוע / בטלוויזיה, ?איך הרגשת כשבאת לארץ, ?מתי התקשרת לחברים שלך, ?מתי נרדמת אתמול בלילה, ?מתי התעוררת הבוקר, ?איפה טיילת בישראל.

שאלות בזמן עבר - כל הבניינים

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives