Create better lessons quicker
1) HTML znači Hyper Text Markup Language a) Točno b) Netočno 2) Više internetskih stranica povezanih linkova nazivamo internetskim sjedištem a) Točno b) Netočno 3) HTML je prezentacijski ,opisni jezik namijenjen izradi mrežnih stranica pomoću a) HTML jezika b) HTML oznaka c) HTML dokumenata 4) Na koja je 2 osnovna djela HTML podijeljen a) Tijelo stranice i podnožje stranice b) Podnožje stranice i zaglavlje stranice c) Zaglavlje stranice i tijelo stranice 5) Završna oznaka je u obliku a) () b) / c) | 6) Koji je standardni jezik za izradu internetskih stranica a) HTML b) www

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives