Create better lessons quicker
Točno: Bašćanska ploča je iz 1100., Srednji vijek počinje u 8. stoljeću, Srednji vijek završava u 15. stoljeću, Predromanika se dijeli na dva utjecaja., Glavna obilježja književnosti u srednjem vijeku su trojezičnost i tropismenost. , Bašćanska ploča je pisana glagoljicom. , U srednjem vijeku su se koristila tri jezika., Inkunabule su knjige tiskane do 1500. godine, Netočno: Bašćanska ploča je iz 889. godine, Srednji vijek počinje u 11.stoljeću., Srednji vijek završava u 10. stoljeću. , Predromanika se dijeli na četiri utjecaja. , Glavna obilježja književnosti u srednjem vijeku su četverojezičnost i četveropismenost, Bašćanska ploča je pisana latinicom., U srednjem vijeku se koristio jedan jezik., Inkunabule su knjige tiskane od 1500. godine.,

Srednji vijek u Hrvatskoj

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives