Create better lessons quicker
7 - -1, 3 - -5, 4 - -4, 0 - -8, -2 - -10, -7 - -15,

Dla każdej z podanych liczb znajdź liczbę o 8 większą

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives