Create better lessons quicker
Erti harta rikaaz: Harta benda daripada emas dan perak yang dijumpai terpendam di dalam tanah, yang dimiliki oleh orang-orang zaman jahiliah iaitu zaman sebelum datangnya Islam., Harta rikaz wajib dikeluarkan zakat pada masa harta tersebut di jumpai, Harta rikaz harus di miliki oleh orang yang menjumpainya, Erti harta luqathah: Harta terpendam yang mempunyai kesan kesan kepunyaan orang Islam., Harta luqatah tidak wajib zakat, Tidak harus dimiliki tetapi hendaklah dikembalikan kepada tuannya atau ahli warisnya yang berhak dwngan cara apa sekali pun,

Pengertian harta rikaaz dan harta luqathah

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives