Create better lessons quicker
Correct: dan, sambil, tetapi, kerana, agar, supaya, atau, lalu, serta, jika, Incorrect: di, ke, kepada, pada, daripada, dari, dengan, oh, wah, aduh, apakah, siapakah, mengapakah, di manakah, bilakah,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives