Create better lessons quicker
hilaga - ito ay nasa itaas na bahagi, timog  - ito ay nasa mababang bahagi, silangan - kanang bahagi, direksyon - mga daan, kanluran - kaliwang bahagi,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives