Create better lessons quicker
Točno: orubički, zagrebački, splitski, zadarski, novogradiški, požeški, osječki, Ivanov, Dunjin, Laurin, Markov, Davidov, Marijin, Netočno: Orubički, Zagrebački, Splitski, Zadarski, Novogradiški, Požeški, Osječki, ivanov, dunjin, laurin, markov, davidov, marijin,

Posvojni pridjevi izvedeni iz vlstitih imena

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives