Create better lessons quicker
FUNKCJA SINUS W I ĆWIARTCE UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH JEST…. - DODATNIA, FUNKCJA COSINUS W II ĆWIARTCE UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH JEST… - UJEMNA, tg⁡900 - nie istnieje, sin900 = - 1, cos 1800= - -1, Prosta y= 2/3x +5 jest nachylona do osi x pod katem - ok. 340, Prosta y=x+2 jest nachylona do osi x pod kątem - 450,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives