Create better lessons quicker
1) Hangisi abdestin farzları arasında yer almaz ? a) Elleri ve kolları dirseklerle birlikte yıkamak b) Niyet etmek c) Başın dörtte birini mesh etmek d) Yüzü yıkamak e) Ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak. 2) Yalnızca Abdestin sünnetleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Niyet etmek , başı mesh etmek b) Niyet etmek,burna su vermek,kulakları mesh etmek,boynu mesh etmek c) Başın dörtte birini mesh etmek,burna su vermek d) Ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak,boynu mesh etmek 3) En uygun cevap hangisi olmalıdır? a) Abdest alırken , abdest sırasına uymadan abdest almak. b) Abdest alırken konuşmak c) Abdest alırken okunacak duaları etmek d) Abdest alırken , abdestin farzlarını yapmasakta olur. 4) Abdest alırken ayaklar nasıl yıkanmalıdır? a) Önce sağ , sonra sol ayak topuklarla birlikte yıkanır.Parmak aralarında kuru yer kalmaması sağlanır. b) Önce sol ,sonra sağ ayak topuklarla birlikte yıkanır.Parmak aralarında kuru yer kalmaması sağlanır. c) Önce sol ,sonra sağ ayak topuklarla birlikte yıkanır..Parmak aralarında kuru yer kalması sağlanır. d) Önce sağ , sonra sol ayak topuklarla birlikte yıkanır.Parmak aralarında kuru yer kalması sağlanır. 5) Abdest alırken uyulması gereken sıralama nasıl olmalıdır? a)  Eller,burun ,yüz ,kollar,ağız,baş , kulaklar ,boyun, ayaklar b) Yüz ,Eller,ağız,burun,kollar ,baş , kulaklar ,boyun, ayaklar c) Ağız,eller,burun ,yüz ,kollar ,baş , kulaklar ,boyun, ayaklar d) Eller,ağız,burun ,yüz ,kollar ,baş , kulaklar ,boyun, ayaklar 

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives