Create better lessons quicker
Suriye, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, KKTC, İran, Irak, Nahcivan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Mısır.

Türkiye'nin Sınır Komşuları benim

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives