Create better lessons quicker
1) Este o structură didactică,complexă, organizată tematic, supraordonată lecţiei. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 2)  Oferă o perspectivă strategică. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 3) Este o componentă a unității de învățare. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 4) Acoperă o oră de curs. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 5) Oferă o perspectivă operativă pe termen scurt. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 6) Acoperă mai multe ore de curs. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 7) Oferă o derivare simplă a lecțiilor componente. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 8) Este o componentă structurală ( CU CE?), funcțională ( DE CE? ), operațională ( CUM? ) a unității de învățare. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 9) Oferă o imagine de ansansamblu a temei. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia 10) Este o entitate didactică de bază. a) Unitatea de învăţare b) Lecţia

LECTIE - UNITATE de INVĂȚARE

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives