Create better lessons quicker
1) Trapez je četverokut koji ima... a) barem dva para okomitih stranica b) barem jedan par usporednih stranica c) barem jedan par okomitih stranica 2) Mjere kutova uz krak trapeza zajedno iznose... a) 90° b) 360° c) 180° 3) Jednakokračni trapez jest... a) trapez koji ima krakove različitih duljina b) trapez koji ima krakove jednakih duljina 4) Koja je formula za površinu trapeza? a) P=1/2* (a + c)* v b) P=1/2* (a*c)+ v c) P=1/2* (a + c) - v

TRAPEZ I POVRŠINA TRAPEZA

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives