Create better lessons quicker
Točno: Lirika je jedan od triju književnih rodova., Epitet ( ukrasni pridjev ) - pridjev koji s imenicom stvara življu, ljepšu, potpuniju sliku., Pjesma je književno djelo napisano u stihovima., Dvostih – Distih - strofa od dva stiha., Glavni Lik – glavni sudionik radnje u pripovjednom djelu, Epika je jedan od triju rodova., Sporedni Likovi – likovi koje su manje važni sudionici radnje u epskom djelu, Lirsko Epske vrste su ove: Romanac,Balada., Monolog – govorenje jednoga lika bez sugovornika, Kostimografija – crtanje i kreiranje kostima za potrebe kazališne predstave., Netočno: Obilježja Lirike su :opširna,fabula i likovi., Peterac stih koji se sastoji od devet slogova., Obilježja Epike su:osjećajnost, sažeto, slikovitost i ritmičnost., Dramske vrste su ove: bajke basne i pjesme., Dijalog – razgovor između jedne osobe o književnom djelu, Drama nije je jedan od triju književni rodova., Basna je dugu epsko djelo., Kompozicija – ne uvodni, središnji dio, završni dio, Crtica dugo prozno epsko djelo., Osmerac – stih koji se sastoji od devet slogova.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives